Home

Naamloos-1Op het moment ben ik met zwangerschapsverlof. De website krijgt gedurende de komende maanden onderhoud en wordt up to date gemaakt.
Vanaf begin 2017 zal deze weer te zien en te gebruiken zijn. Voor dringende vragen kunt u een mail sturen naar: anofi@outlook.com

 

 

 

 

 

 
Anofi staat voor ontwikkelen en genieten. Een mens in balans is vitaal!

Zowel fysiek als mentaal ontwikkelen daar kan Anofi u bij ondersteunen.
Anofi biedt begeleiding in bewegen, bijvoorbeeld om gewicht te verliezen, tijdens een revalidatieproces of voor uw plezier en ontspanning.

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met grotere of kleinere problemen.
Meestal kunnen we die zelf oplossen. Als dat niet lukt, is het mogelijk om hulp te vragen. U kunt bij Anofi terecht voor begeleidende gesprekken.
Tijdens deze gesprekken wordt uw vraag/ probleem besproken en wordt er gewerkt aan uw mogelijkheden om de situatie zelf op te lossen, zodat u in de toekomst dit op eigen kracht kunt.

Anofi helpt door begeleiding te bieden tijdens het bewegen maar gebruikt beweging ook als middel tijdens begeleiding.
Tijdens gesprekken zal vaak gebruikt worden gemaakt van attributen zoals ballen en muziekinstrumenten zodat u nieuwe lichaamservaringen op doet. Hierdoor zult u patronen en valkuilen van u zelf leren herkennen. Het doel is om gedragsverandering tot stand te brengen of het bijdragen aan gedragsverandering zodat de problemen verminderen of verdwijnen.

Anofi vindt het belangrijk om tijd te maken voor u en te zorgen dat we op een ontspannen manier samen werken aan ontwikkeling bijvoorbeeld door bewegen of door gesprekken.
Ieder mens is uniek en heeft een andere kijk op het leven.
Één van de doelen van Anofi is dat u leert kijken naar wat u wel kunt, waar u van geniet, hoe u dit vast kunt houden en uit kunt dragen naar de mensen om u heen.
It’s possible to Share happiness!